Registrere deg som medlem

Dersom du ønsker å få gratis juridisk rådgivning må du først melde deg inn i organisasjonen Rettshjelp for Hørselshemmede.

Det er et mål at rettshjelpstilbudet skal være tilgjengelig for medlemmer fra høsten 2019.

 

    • Velg om du vil registrere deg personlig eller din organisasjon